Farmakológia a medicína

Vedecké články

Kofeín a jeho účinky

Kofeín má silne antidepresívne účinky ale spôsobuje úzkosti. Kofeín znižuje účinky každej psychoaktívnej látky.

Vedecký výskum psychoaktívnych látok v praxi

Na ľuďoch testovať psychoaktívne látky alebo psychiatrické lieky je nebezpečné a v praxi sa to nerobí. Najprv sa to testuje na labolatórnom zvierati až potom na človeku.

"Zázračný" liek Dipyridamol

Ak by sa hypertenzia bežne liečila liekom Dipyridamol, tak cca 1-5% ľudí v populácii by sa dožívalo veku možno cca 120-150 rokov!!!

Lieky proti hypertenzii. Čierna stránka medicíny

Všetky tieto druhy liekov majú jedno spoločné. Ich princíp je založený na dehydratácii celého tela, inými slovami prinútiť organizmus pracovať tak, aby sa znížilo množstvo vody v bunke.

Úzkosť: adrenalínová liečba

Ideálny je na to liek guanfacín, ktorý funguje na princípe priameho zníženia produkcie noradrenalínu v mozgu

Antipsychotiká

Viem, že farmaceutické firmy museli vrážať do výskumu antipsychotík naozaj poriadne peniaze

Liečba Alzheimerovej choroby: memantín

Hlavný a najdôležitejší účinok memantínu je NMDA antagonizmus. Memantín pôsobí proti excitoxicite, preto je ho potrebné používať už v úplne začiatočnom štádiu Alzheimerovej choroby.

Problém psychiatrov

Najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú psychatri pri psychiatrických pacientoch