Farmakológia a medicína

Vedecké články

Prečo sú alkohol a sedatíva škodlivé so šamanského hľadiska?

Ak spojíme medicínsko farmakologické poznatky a šamanské poznanie, môžeme dostať zaujímavú odpoveď.
Kým náboženstvo a veda sú vo vzájomnom rozpore, šamanizmus a veda sú v plnom súlade.
Kým medzi náboženstvom a vedou je veľká bariéra, medzi šamanizmom a vedou nie je žiadna bariéra. Šamanizmus je v podstate akoby len jeden z vedných odborov.
Kým náboženstvo je v rozpore s rozumom, šamanzmus je v súlade s rozumom. Istý šamanský učenec, ktorý väčšinu času trávi medzi domorodými šamanmi z Amazónie sa vyjadril a opakovane vyjadril, že šamani sú veľmi veľmi racionálni ľudia. Doslovne povedal toto slovo racionálni a viac krát to opakoval.

Známy šamanský učenec popisuje účinky alkoholu a sedatív/benzodiazepínov ako látky, ktoré porušujú a oslabujú auru, rušia ochranné "mechanizmy" biopola a tak sa človek stáva silne zraniteľný pre negatívnymi energetickými vplyvmi. Človek tak nasaje veľa negatívnej energie, čo sa v praxi prejaví utrpením (jeho najrôznejšími formami) a negatívnymi náhodami, nešťastím v živote. A vidíme, že to platí aj v praxi - viď konkrétny príklad alkoholika Jána Slotu, na ktorého sa v poslednom čase lepí samé nešťastie jedno za druhým. Z bývalého úspešného politika, troska na okraji spoločnosti.

Ale alkohol má aj pozitívne využitie v šamanizme. Alkohol je v šamanských úkonoch používaný ako pomôcka v čo najúčinnejšom prijatí čo najväčšieho množstva "pozitívnej" energie od Absolútna.
Alkohol v šamanizme napomáha prijímať/absorbovať pozitívne aj negatívne energie do vedomia/biopola človeka.

Spoločný farmakologický účinok alkoholu a sedatív je ten, že sú agonisti na inhibičné GABA receptory. GABA receptory sú veľmi bohato zastúpené v mozgu, cca 30-45 % celkového objemu mozgu sú zastúpené práve týmito receptormi. Tieto receptory majú za úlohu pohlcovať elektrický signál mozgu v neurónoch. Alkohol/sedatíva ešte posilnia pohlcovaciu aktivitu elektrického signálu nervových buniek.

Medzi šamanizmom a vedou máme zaujímavú spojitoť: vo vede alkohol posilňuje pohlcovanie elektrického vzruchu v nervových bunkách a v šamanizme alkohol pomáha pohlcovať energiu/(pránu/huču) do aury.
(Aj na tomto príklade si môžeme všimnúť, že kým náboženstvo a veda sú vo vzájomnom rozpore (ide len o slepé dogmy a doktríny), šamanizmus a veda sú v plnom súlade).

Človek, ktorý je pod vplyvom antidepresív typu sedatíva benzodiazepíny alebo alkoholu, je ako vysávač negatívnej energie.

Kto má alkoholovú závislosť, alebo užíva sedatíva, môže mať agresívne správanie. Podobne ako môže byť agresívny alkoholik ak je pod vplyvom alkoholu (resp. má sklony k trestným činom), tak je to podobne aj pri sedatívach. Ako príklad je bývalý SMERácky poslanec Jánoš, ktorý trpel panickou poruchou a užíval na to sedatíva benzodiazepíny (konkrétne bromazepam). Tieto lieky zmenili jeho správane úplne katastrofálne: brutálne týral svoju ženu a mieril jej pištoľou do hlavy a robil iné kriminálne šialenosti na manželke. Ak je človek pod vplyvom týchto látok, je zraniteľnejší pred negatívnymi energiami, ktoré ho potom ovládajú.
 

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.