Farmakológia a medicína

Vedecké články

Kríza zdravotníctva na Slovensku, najväčšie problémy

Psychiatria

A niekedy sa môže stať, že lekár urobí "eutanáziu" pacientovi aj neúmyselne v dôsledku nedostatku medicínsko-farmakologických vedomostí. Lekári sa riadia príbalových letáčikov od ŠÚKL a tam sa nachádza aj veľa odborných nepresností ako je nadhodnotenie či podhodnotenie alebo neuvedenie niektorých kontraindikácii. Smrteľná kombinácia liekov je napr. MAO inhibítor (čo môže byť psychiatrický alebo parkinsonický liek) s niektorými agonistami dopamínu, ktoré majú neselektívny účinok - vedľají účinok s vysokou afinitou na serotinínove receptory. V takom prípade je aktivita serotonínových receptorov príliš vysoká a srdce pacienta to určite nevydrží. MAO inhibítor s agonistom dopamínu radšej nekombinovať. Obávam sa že raz za čas sa stáva, že neurológ alebo geriater môže neúmyselne poslať na druhý svet parkinsonického pacienta.
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoamine_oxidase_inhibitor
https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine_agonist

Ďalej psychiatrickí pacienti to majú tiež na veľmi tenkom lade, ak ich idú uspať v celkovej anestéze na operáciu. Viem, že jeden druh celkovej anestézy sevoflurán, používaný v SR má ten vedľajší účinok, že je agonista na serotonínové receptory. Ak by sa skombinovala táto účinná látka anestézy s ktorýmkoľvek psychiatrickým niekom ktorý zvyšuje aktivtu serotinínovým receptorom, tak pacient z najväčšou pravdepodobnosťou živý po tejto operácii nezostane. Tu už ale viem celkom isto, že anesteziológovia o tejto kontraindikácii určite nevedia. V lepšom prípade môže dôjsť ku katastrofálnej forme zvracania, čo môže trvať aj 4 hodiny.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sevoflurane#Pharmacology
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20885002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8230689

Ketamín aj ten je v kontraindikácii s agonisticko - serotoninovými psychiatrickými liekmi, keďže zdvíha krvný tlak a okrem toho je ketamín tiež okrem iného inhibítor spätného vychytávania serotonínu, nakoľko má neselektívny účinok.
Vysoká aktivita serotonínových receptorov nespôsobuje hypertenznú krízu, ale extrémne fibrilácie na srdci

Celý zdravotnícky systém je zlý - na medicíne sa učia kopu nepraktických hlúpostí, ktoré nikdy v praxi nepotrebujú, ale farmakológii sa rozumejú najmenej. Lekári na Slovensku sa celú svoju kariéru dlhé roky môžu držať nesprávne zaužívaných liečebných postupov, ktoré sú v rozpore so súčasným vedeckým poznaním. A odborné semináre pre lekárov či Slovenské a české lekárske časopisy sú na veľmi biednej odbornej úrovni.

Hypertenzia

A asi také najvýznamnejšie zlyhanie lekárov vnímam liek prvej voľby na hypertenziu. Podľa "zaužívaného modelu" (tentokrát nie len na Slovensku) na to lekári predpisujú viacero druhov liekov ktoré nepôsobia na srdce ale fungujú na princípe výlučne dehydratácie, čo je veľmi kontroverzné. A z dehydratácie môžu vznikať predispozície na celú radu ďalších ochorení. Radšej sa ani nerobia vedecké výskumy ako dlhodobo takéto lieky pôsobia na zdravie pacientov, lebo ak by sa tieto výskumy robili, tak by sa mohlo dôjsť k veľmi strašidelným záverom.
Pokiaľ si dobre pamätám,tak jednému druhu týchto dehydratačných liekov, už existuje štúdia, ktorá dokazuje, že spôsobujú rakovinu. Bezpochyby takéto lieky skracujú život, z logického hľadiska takéto lieky zahusťujú krv, čím mnohonásobne zvyšujú pravdepodobnosť embólie, trombózy či mozgovej mŕtvice.
Čo sa týka hypertenzie, tak liek prvej voľby by mal byť beta-blokátor (na neho sa ale veľmi rýchlo vytvára tolerancia čo je nevýhoda)
alebo ešte lepšie agonista imidazolínových receptorov ktorý funguje na princípe priameho znižovania sekrécie adrenalínu a jemu podobných chemických látok katecholamínov. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7533226 (presnejšie fungujú na princípe zníženie hladiny katecholamínov, čo sú látky veľmi podobné adreanlínu https://en.wikipedia.org/wiki/Catecholamine )
Dobré sú aj lieky typu agonisty adrenalín alfa dva recepotorov (napr. klonidín či guanfacín), ktoré fungujú na princípe znižovania hladiny noradrenalínu v krvi a v mozgu https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2_adrenergic_receptor
A najlepší takmer zázračný liek Dipyridamol,ktorý funguje adenozínovom princípe adenozínových receptorov https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/ucinna-latka/dipyridamol-6439.html
Najdôležitejší faktor v krvnom tlaku zohráva srdce. Dehydratačné lieky by sa mali po správnosti použiť len pre účel prípadného odstránenia vedľajších účinkov beta-blokátorov ako sú napr edémy.

Chemoterapia

Mimochodom aj najčastejšie používaný druh chemoterapiePaclitaxelje veľmi kontroverzná téma. Na čo ho predpisujú lekári, keď existujú omnoho lepšie a šetrnnejšie typy chemoterapie, z ktorých nevypadávajú vlasy? A ultra kontroverzné je používať na liečbu rakoviny liek Bevacizumab (používa sa veľmi často), čo je v naprostom rozpore s vedou, pretože funguje na princípe zužovania a spomaľovania rastu ciev.

Myslím, že dôvody prečo predpisujú lekári také lieky, ktoré im skracujú život môže byť viacero. Od nevedomosti, zlých "odborných" odporúčaní zo strany framaceutickej loby, ktoré sú v rozpore s vedeckým poznaním, až po predpisovanie lieku skorumpovaného lekára, aby mal od danej farmaceutickej firmy zadarmo dovolenku.

Ale na druhej strane, ak to poviem tak cynicky, má to aj "výhodu": z chorých pacientov sa tešia farmaceutické firmy, keď sa na nich viac zarobia a tiež je to dobrá správa pre sociálnu poisťovňu, keď nemusí platiť dôchodky, keď ľudia skorej zomrú.

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.