Farmakológia a medicína

Vedecké články

Nákup liekov cez internet - legislatíva

Dôvod nákupu lieku cez internet môže byť viacero: zakúpiť liek, ktorý nie je na Slovenskom farmakologickom trhu, kúpiť nejaký liek, ktorý napomôže k Lucídnemu sneniu, prípadne MAO inhibítor k použitiu DMT.

Zabaviť majú právomoc (podľa zákonov z EU) iba lieky ktoré sú drogy, sedatíva, prekurzory drog, alebo ak ide o pochybné garážové firmy alebo firmy napr. z Indie, pri ktorých nemožno preukázať kvalitu lieku a teda môže to byť pre zdravie extrémne nebezpečné.
Je tiež dôležité aby mal liek pri sebe aj podrobný príbalový letáčik.
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/Stranky/leky-leciva.aspx

Na Slovensku to pôjde určite veľmi hladko. Navyše aj colníkov som informoval o existencii OTC liekov.

Podľa zákonov ČR je zásielkový liek na predpis zo zahraničia "nelegálny", avšak prednostne by v zmysle platnej legislatívy mali zabavovať tovar tovar prednostne zdravotne veľmi nebezpečné/rizikové lieky. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378#p87 (je to veľmi pritiahnuté za vlasy, malo by sa to novelizovať). Ako hovoria samotní colníci v drvivej väčšine je zabavený tovar v rámci Českej pošty. Takže samozrejme, ak sa chcete vyhnúť zabaveniu je na to v celku jednoduchá rada: dať si poslať tovar cez nejakú inú zásielkovú službu ako Česká pošta, ak taká možnosť je.

Na Slovensku podľa všetkého nakupovanie liekov cez internet úplne legálne, ak liek nie je droga (drogový prekurzor) alebo nie je tam podozrenie na nejaké veľké zdravotné riziko lieku.
http://www.minv.sk/?oddelenie-koordinacie-a-policajno-colnej-spoluprace-1
************************
Zaujímavosť – liek guanfacín patrí medzi najčastejšie zabavený liek colníkmi v ČR
Na Slovenskom a českom farmakologickom trhu neexistujú/nie sú zaregistrované lieky ako je guanfacín. Gaunfacín je indikovaný na postraumatickú stresovú, panickú poruchu, úzkosti, a na poruchy spánku. Je dobrý na všetko na čo by psychiatri na Slovensku predpísali návykové sedatíva benzodiazepíny, čo je veľmi veľmi nešťastné riešenie. Čo ma zaujalo, v ČR, kde kontroverzný zákon o liekoch hovorí veľmi jasne o zákaze liekov zásielkou zo zahraničia, tento liek patril medzi najčastejšie zabavené.
 

Propranolol a Metoprolol

Medzi najčastejšie zabavené lieky v ČR sú aj lieky propranolol a metoprolol. Oboje lieky sú betablokátormi, ktoré majú unikátnu vlastnosť, že penetrujú aj do mozgu, čo má „psychoaktívne“ účinky, čo sa prejaví ako napr. živé intenzívne snenie. Oboje lieky sú vhodné aj na panickú poruchu a niektorým pacientom pomáhajú na depresie. Z oboch liekov je registrovaný v ŠÚKL v SR a ČR iba metoprolol.
Propranolol má aj ďalšie účinky: znižuje trasenie rúk pri strese a používajú ho ako doping športovci - strelci.

Léčivé látky obsažené v léčivých přípravcích, které nejčastěji bývají předmětem neobchodního dovozu z 3. zemí a jejichž dovoz je zakázán (aktualizace k 10.4.2014).
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kom ... 3%A9ky.pdf

Ďalším veľmi nepríjemným problémom Slovenske psychiatrie sú aj chýbajúce niektoré druhy liekov na ktoré neexistuje alternatíva. Ide o lieky napr. klonidín, guanfacín a prazosin.

Dobré sú aj lieky typu agonisty adrenalín alfa dva recepotorov (napr. klonidín či guanfacín), ktoré fungujú na princípe znižovania hladiny noradrenalínu v krvi a v mozgu.

Lieky ako klonidín či gunfacín znižujú hladinu noradrenalínu. Perfektne pôsobia všetky úzkostné poruchy.
Ak sa chce pacient liečiť sám, môže si tieto lieky kúpiť zo zahraničia zásielkou cez internet.
Agonisty na adrenalín alfa 2 receptory antagonizujú/znížia aktivitu všetkým ostatným adrenalínovým receptorom a to na princípe zníženia hladiny noradrenalínu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2_adrenergic_receptor#Agonist

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.