Farmakológia a medicína

Vedecké články

Hospitalizácia na pedávkovanie psychedelickými látkami, ktoré pôsobia na serotonínové receptory

Antagonisty serotonínu (na 5-HT3 receptory), proti pocitu zvracania a nechuti do jedla
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/atc-skupiny/a04aa/antagonisty-serotoninu-5ht3.html
(žiaľ tieto lieky sú s preskripčným a indikačným obmedzením, čo je samozrejme veľká hlúposť)

Tiež je vhodné podať risperidón so psychiatrických liekov. Je to liek, ktorý je najslnejší serotonínový antagonista
https://en.wikipedia.org/wiki/Risperidone#Pharmacology
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/ucinna-latka/risperidon-6128.html
**********
Zaujímavé, že psychedelická látka 2C-B (a jej podobné látky) má vo veľmi v hrubom podobnú molekulírnu štruktúru s vitamínom B6, ktorý je tiež čiastočne psychoaktívne (môže sa pri ňom snívať živé sny)
https://en.wikipedia.org/wiki/2C-B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_B6

Tiež je zaujímavé, že niektoré novšie objavené psychedelické látky majú určitú podobnú štruktúru s amfetamínom. Pri väčšine týchto látok by nemala byť možná návykovosť. Nevýhoda je že, pôsobia v silnejšej miere aj na tie serotonínové receptory, ktoré môžu zúžiť cievy v končatinách a sťažiť dýchanie. Ak sa tým človek nepredávkuje, nemal by to byť žiaden vážny problém
https://en.wikipedia.org/wiki/Substituted_amphetamine
https://en.wikipedia.org/wiki/2,5-Dimethoxy-4-bromoamphetamine
https://en.wikipedia.org/wiki/2C-B

Tiež zaujímavá látka Bromo-DragonFLY
https://en.wikipedia.org/wiki/Bromo-DragonFLY
**********
Nasledovné lieky sa môžu použiť či už v rámci hospitalizácie proti otrave muchotrávky červenej, alebo sa tieto lieky môžu dať pred rekreačným užitým muchotrávky červenej aby sa blokovali vedľajšie účinky muskarínu
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/atc-skupiny/a03b/alkaloidy-beladony-a-jej-derivaty-monokomponentne.html (látky atropín, skopolamín nachádzajúce sa aj v ľuľku zlomocnom)
http://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=386&lie_id=20054 (antiparkinsonický liek Akineton, účinná látka biperidén, žiaľ zatiaľ len jeden vo svojej skupine. Princíp fungovania je antagonizmus na acetylcholínové receptory)

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.