Farmakológia a medicína

Vedecké články

Kofeín a jeho účinky

Kofeín má silne antidepresívne účinky ale spôsobuje úzkosti. Kofeín znižuje účinky každej psychoaktívnej látky.

Liečba Alzheimerovej choroby: memantín

Hlavný a najdôležitejší účinok memantínu je NMDA antagonizmus. Memantín pôsobí proti excitoxicite, preto je ho potrebné používať už v úplne začiatočnom štádiu Alzheimerovej choroby.