Farmakológia a medicína

Vedecké články

Antipsychotiká

Viem, že farmaceutické firmy museli vrážať do výskumu antipsychotík naozaj poriadne peniaze, určite experimentálne v labolatóriach chemici syntetizovali stovky a možno aj tisíce chemických látok a potom ich testovali na zvieratách (čo úplne stačí) a neskôr na ľuďoch. Rozhodne farmakológia nie je vo všetkých oblastiach medicíny tak dobre rozvinutá a nebolo do nej investované toľko veľa peňazí ako do atypických antipsychotík. Atypické antipsychotiká ale nemusia mať vždy výhodu - pôsobia na veľa typov receptorov, čo nemusí byť vždy dobré, aj typické antipsychotiká majú svoje výhody.

Problém ale je skôr nedostatok niektorých liekov na Slovenskom trhu. To je chyba ŠÚKL, ktorý by mal všetko urobiť preto, aby si v SR čo najviac farmaceutických firiem zaregistrovalo svoje lieky. ŠÚKL by sa malo zúčastňovať svetových farmaceutických výstav a snažiť sa prilákať na Slovensko čo najviac firiem. (Okrem toho cenovou konkurenciou by takzdravotná poisťovňa ušetrila mnoho peňazí).

A ďalší problém je to, že psychiatri sa sami nerozumejú liekom, ktoré predpisujú a rozumieť by sa im rozhodne mali.

Ako nerozumné vnímam to, ak má jeden pacient predpísané dve antipsychotiká. Lieky si najskôr budú svoje účinky na niektoré receptory vzájomne blokovať, čo v praxi môže byť kontraproduktívne.

Podľa doterajších poznatkov, za schizofréniu zodpovedajú dopamínové, serotonínové a histamínové (naozaj dobre počujete, že histamínové) a muskarín-acetylcholínové receptory. Ak pôsobia na histamínové receptory, tak vždy antagonisticky. Na serotonínové receptory pôsobia antipsychotiká buď ako agonisti alebo antagonisti.

Ďalej si myslím, že je veľkou chybou to, aby sa lekár riadil podľa príbalových letáčikov, tak je tých informácii príliž málo. Voľba lieku by mala spočívať vždy na báze toho, naš aké receptory daný liek pôsobí. Napr. pri serotonínových receptoroch je to najviac zložité: jednotlivé typy receptorov sa vzájomne od seba významnejšie líšia.

Veľmi netradičný (v tom, že pôsobí na malý počet druhov receptorov) je aj nasledovný liek, antipsychotikum. Je histamínový a serotonínový antagonista. Má aj protiúzkostné účinky
Hydroxyzín (Atarax)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyzine
************
Najčastejšej chyby, ktorej sa dopúšťajú psychatri pri psychiatrických pacientoch je to, že im predpisujú veľké množstvo liekov, čo je úplne kontraproduktívne, účinky liekov sa vzájomne môžu blokovať a podobne. Jeden pacient by vo všeobecnosti nemal užívať viac ako jedno aktipsychotikum. Do atypických antipsychotík vrazili farmaceutické firmy extrémne ťažké miliardy a sú unikátne v tom, že pôsobia na veľké množstvo receptorov. Len máloktorý psychiater sa aj rozumie účinkom liekov, ktoré predpisuje (to by bolo treba študovať aj niečo v angličtine, nielen príbalové letáčiky a úbohý odborný lekársky časopis Solen). Niektoré antipsychotiká sú agonisti na serotonínové receptory, teda majú aj antidepresívne účinky a takým pacientom ani nie je potrebné predpisovať serotonínové antidepresíva. Antipsychotiká sa dajú z hruba rozdeliť na nasledovné typy, všetky tieto druhy sú dostupné aj na skromnom Slovenskom farmaceutickom trhu: selektívny antagonista na dopamínové receptory (napr. sulprid), serotonínový a dopamínový antagonista (risperidón), serotonínový agonista dopamínový antagonista (napr. quetiapin), serotonínový a dopamínový agonista (Aripiprazol - ten bude zrejme lepšie antidepresívum ako antipsychotikum)

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.