Farmakológia a medicína

Vedecké články

Nejasnosti okolo guanfacínu a klonidínu. Chybné pomenovania adrenalín alfa 2 receptorov

Lieky guanfacín a klonidín sú agonisty (zvyšujú aktivitu) adrenalín alfa 2 receptorov a napriek tomu tento liek znižuje hladinu adrenalínu v mozgu a v tele, a znižuje krvný tlak. Ako je možný takýto paradox?
Háčik spočíva vo veľmi hrubej chybe- aj v špičkovej vede sa robia chyby: adrenalín alfa 2 receptory boli chybne pomenované ako "adrenalínové", ale už sa to tak zaužívalo. "Adrenalínové" by sa nemali volať - je to chyba. Názov receptorov sa po správnosti dáva podľa neurotransmiternej látky, na ktorú sú dané receptory naviazané. Neurotransmiterná látka adrenalín alfa 2 receptorov, nie je adrenalín. Preto po zvýšení aktivity týchto receptorov krvný tlak klesne a zníži sa produkcia adrenalínu v mozgu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2_adrenergic_receptor

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.