Farmakológia a medicína

Vedecké články

Lieky proti hypertenzii. Čierna stránka medicíny

V súčasnej medicíne sa štandardne podávajú lieky proti hypertenzii, ktorých účinok a princíp je nadmieru kontroverzný. Tieto lieky sú skôr jedom ako liekom – tak by sa to dalo jednoducho povedať a hypertenziu potláčajú len veľmi nepriamo.
Krvný tlak je závislý od hladiny dopamínu, noradrenalínu a adrenalínu v krvi. Všimnite si chemickú podobnosť týchto látok. Žiaľ nie všetkým lekárom sú tieto základné vedecké informácie známe
Hladina dopamínu v krvi je podobná ako hladina noradrenalínu – túto informáciu vie len veľmi málo lekárov. Úloha dopamínu na krvný tlak je nesmierne dôležitá

Dopamín

Noradrenalín

Adrenalín


Na miesto toho, aby vysoký krvný tlak liečili lekári alfa a beta blokátormi (pričom alfa-blokátory sú podstatne lepšie), štandardne ho liečia diuretikami, ktoré ovplyvňujú činnosť obličiek. Činnosť obličiek ovplyvňujú tak, aby znížili hladinu iónov Na a Cl alebo aby zvýšili hladinu draslíku.

Ďalšie druhy liekov:
- Angiotenzín konvertujúcí enzým, ACE, ACE inhibítory – ovplyvňovanie hormónu, ktorý reguluje soli v krvi
- AIIRA, antagonizmus/inhibícia Renín-angiotenzínu ( RAS ), alebo renín-angiotenzín-aldosterónu ( RAAS ) - znovu ide o hormónový systém, ktorí reguluje hladinu Na, Cl, a K

Všetky tieto druhy liekov majú jedno spoločné. Ich princíp je založený na dehydratácii celého tela, inými slovami prinútiť organizmus pracovať tak, aby sa znížilo množstvo vody v bunke. Znížením hladiny Na a Cl a zvýšením hladiny dráslika sa dehydruje organizmus.
A hoci môžete mať normálny príjem tekutín, bunky majú v sebe toľko vody, akoby ste boli poriadne dehydrovaný, akoby ste povedzme deň aj pol nemali žiaden príjem tekutín.

Za cenu drastického zásahu do organizmu – dehydratácie sa pacientovi zníži tlak. Dehydrovaný organizmus je náchylnejší do obrovské množstvo chorôb a farmaceutická lobby sa dobre stará o to, aby sa vedecké štúdia okolo dlhodobých vedľajších účinkov nerobila. Napriek tomu existujú štúdia, že niektoré z týchto druhov dehydratačných liečiv spôsobujú rakovinu (zvyšujú náchylnosť k nej).

Bunka potrebuje mať pre svoju normálnu činnosť primerané množstvo vody. Ak nedobrovoľne odoberieme bunke vodu, potom už nepracuje tak ako má, jej činnosť nie je optimálna,pracuje núdzovo a so záťažou.

Niektoré druhy dehydratačných antihypertenzív sú vhodné jedine pre diabetikov.

Podľa európskych a amerických štandardov sa považuje liečba zdraviu bezpečnými alfa a beta blokátormi (hlavne u pacientov so slabšou hypertenziou) sa niečo naprosto neštandardné a divné. Argumentačne to ale nie je nijak podložené. Bagatelizujú sa obrovské vedľajšie dlhodobé účinky dehydrujúcich liekov a extrémne sa zvýrazňujú a nafukujú zanedbateľné a smiešne dlhodobé vedľajšie účinky noradrenalínových blokátorov

http://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Antihypertensive_drug

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.