Farmakológia a medicína

Vedecké články

Kofeín a jeho účinky

Kofeín má silne antidepresívne účinky ale spôsobuje úzkosti. Kofeín znižuje účinky každej psychoaktívnej látky.

Úzkosť: adrenalínová liečba

Ideálny je na to liek guanfacín, ktorý funguje na princípe priameho zníženia produkcie noradrenalínu v mozgu