Farmakológia a medicína

Vedecké články

Úzkosť: adrenalínová liečba

Dobrá správa: liek doxazosín a metoprolol

Bude pre Vás dobrá správa, že možnosť naozaj účinnej liečby všetkých úzkostných porúch, gen úskost poruchy, postraumatickej stresovej, panickej poruchy, atď. je možné liečiť aj s liekmi dostupnými na Slovenskom farmaceutickom trhu (zaregistrovanými v SUKL).
Ideálny je na to liek guanfacín, ktorý funguje na princípe priameho zníženia produkcie noradrenalínu v mozgu, avšak ten je dostupný len na mimoriadny dovoz (ktovie či o to nejakí psychiatri SUKL doteraz vôbec požiadali).

Uvedené poruchy je možné liečiť „psychoaktívnymi“ adrenalínovými blokátormi, ktoré dokážu penetrovať cez mozgovú krvnú bariéru.

Na uvedené poruchy je vhodný liek prazosin (blokátor adrenalín alfa 1 receptorov) – ten však nie je v SR dostupný. Rovnaký účinok má ale aj doxazosín, ktorý tiež penetruje cez mozgovú krvnú bariéru a má rovnaký efekt
https://en.wikipedia.org/wiki/Prazosin
https://en.wikipedia.org/wiki/Doxazosin
https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/ucinna-latka/doxazosin-4994.html

http://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov?page_id=242&lie_nazov=&lie_kod=&atc_kod=&lie_rc=&atc_nazov=doxazos%C3%ADn&isk_kod=0&drz_kod=&vyd_kod=0&org_kod=0&reg_typ_kod=0&in_kat=LEFT&ped_ind=ALL&ped_kontraind=ALL

Takto som radil istému psychiatrickému pacientovi:
Doxazosín.Je zaregistrovaný aj na Slovensku.Tiež by ti veľmi dobre pomáhal, účinná látka penetruje aj do mozgu. Psychiater ani obvodný lekár ho však predpísať nemôže. Môže ho predpísať iba internista, čo by nemusel byť až taký problém. Oficiálne by ti tento liek mohol predpísať na hypertenziu, ak by ti ho nemohol predpísať na gen úzkost poruchu. K posilneniu liečebného efektu je možné skombinovať tento liek aj metoprololom. Doxazosín len slabo znižuje krvný tlak, takže táto kombinácia je možná.
Pri metoprolole môže byť niekedy vedľajší účinok sny, alebo nočné mory - ale nemusí k tomu dôjsť - doxazosín by mal tento vedľajší účinok potlačiť.


Kombinácia oboch liekov je správna pri všetkých horeuvedených poruchách, snáď možno okrem posttraumatickej stredovej poruchy.

Metoprolol (betablokátor)
http://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov?page_id=242&lie_nazov=&lie_kod=&atc_kod=&lie_rc=&atc_nazov=metoprolol&isk_kod=0&drz_kod=&vyd_kod=0&org_kod=0&reg_typ_kod=0&in_kat=LEFT&ped_ind=ALL&ped_kontraind=ALL

https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/atc-skupiny/c07ab02/metoprolol.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Metoprolol

Poznámka na okraj:
Metoprolol vyhľadávajú ľudia, ktorí chcú mať čo živé sny pre účel spirituálnych zážitkov. Veľmi dobré výsledky čo do snenia má liek metoprolol. Zatiaľ všetci ľudia, ktorých poznám ktorí ho užili, hovoria, že majú živé sny. V SR metoprolol môže predpísať aj obvodný všeobecný lekár.

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.