Farmakológia a medicína

Vedecké články

Riešenie depresií tyrozínom a tryptofánom

Bežné antidepresíva fungujú na princípe zvýšenia aktivity serotonínovým a noradrenalínovým receptorom v mozgu. Existujú aj tzv. výživové doplnky (=prirodzené látky nevyžadujúce predpis), ktoré zvýšia hladinu neurotransmiterov noradrenalínu a serotonínu, čím sa dosiahne presne rovnaký efekt ako pri antidepresívach na predpis. V lekárniach alebo fitnes obchodoch dostanete kúpiť tzv. prekurzory týchto látok. Prekurzor znamená chemicky takmer rovnaká látka ako serotonín a noradrenalín, ktorá sa neskôr v tele biosyntézou premení na serotonín a noradrenalín.