Farmakológia a medicína

Vedecké články

Antipsychotiká

Viem, že farmaceutické firmy museli vrážať do výskumu antipsychotík naozaj poriadne peniaze