Farmakológia a medicína

Vedecké články

Kofeín a jeho účinky

Kofeín má silne antidepresívne účinky ale spôsobuje úzkosti. Kofeín znižuje účinky každej psychoaktívnej látky.

Problém psychiatrov

Najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú psychatri pri psychiatrických pacientoch