Farmakológia a medicína

Vedecké články

Dá sa aj "chémiou" ovplyvniť duša človeka? O veľkých rizikách hospitalizácie na psychiatrii

Ale aj "chémiou" sa dá ovplyvniť vedomie, resp. duša človeka. Pri psychedelických alebo disociatívnych látkach (to jest halucinogénnych látkach), človek prežíva zážitky duchovného charakteru, napr. astrálne cestovanie, depersonalizácia, alebo zjednotenie sa s Absolútnom. Osobne som za to, aby sa používali lieky na liečbu duševných porúch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychedelic_drug
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_psychedelic_drugs
Ale dôležité je aby sa psychiater aj dostatočne rozumel liekom, ktoré predpisuje a bohužiaľ tu je problém. Keby som mal na výber, radšej by som išiel na sebe testovať psychiatrický liek v labolatóriu farmeceutickej firmy, ako sa zveriť do starostlivosti Slovenských alebo českých psychiatrov, ktorý sa liekom vôbec nerozumejú. Testovanie lieku na človeku v labolatóriu farmaceutickej firme je naozaj veľmi bezpečná vec - nechcem tu rozpisovať presné vedecké postupy ako to tam chodí. Testovaný človek dostáva takú nízku dávku lieku, že ani nemusí registrovať nejaké významnejšie zmeny vedomia a už vôbec nie nejaké vedľajšie účinky, ale prístroje to už zaznamenať dokážu. Naopak psychiatri na Slovensku pri bežnej hospitalizácii dajú pacientovi často takú koňskú dávku lieku, že sa z toho dostane aj do bezvedomia - to je veľmi vážne riziko

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.