Farmakológia a medicína

Vedecké články

"Zázračný" liek Dipyridamol

https://en.wikipedia.org/wiki/Dipyridamole

Dipyridamol pôsobí na adenozínové receptory. Čo je to vlastne adenozín?
Adenozín je endogénny ligand, resp. neurotransmiterná látka. Medicínske využitie má adenozín hlavne v kardiológii, má extrémne silné hypotenzívne účinky, silne pôsobí na srdce, veľmi silne rozširuje cievy. Adenozín má ale jednu veľkú nevýhodu: jeho biologický polčas je len 30 sekúnd, takže pôsobí extrémne krátko.

https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_receptor
https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine
Inhibítory spätného vychytávania adenozínu
https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_reuptake_inhibitor
*******
Ak by sa obyčajná hypertenzia bežne liečila liekom Dipyridamol, resp ak by bol liek na obyčajnú hypertenziu (a väčšinu srdcovo cievnych ochorení) liekom prvej (zároveň aj poslednej) voľby, tak cca 1-5% ľudí v populácii by sa dožívalo veku možno cca 120-150 rokov!!! To by teda sociálna poisťovňa skrachovala a nestačila vyplácať penzie.
Nad sto rokov sa je s týmto liekom daný človek dokáže dožiť v prakticky každý človek, ak neochorie na na inú ako srdcovo cievnu chorobu alebo sa mu nestane úraz.
Celkovo všeobecne dôvod smrti starého človeka, aj keď neochorie na akúkoľvek inú chorobu, má jednú "istotu" že zomrie na srdcový infarkt (prípadne inú srdcovo cievnu chorobu).

Ide o nesmierne šetrnný a účinný liek, funguje na princípe agonizmu adenozínových receptorov (a myslím, že aj zároveň na inhibícii spätného vychytávania adenozínu) a veľmi efektívne bráni embólii, trombóze, mozgovej mŕtvice a srdcovému infarktu a všetkým iným srdcovo cievnym ochoreniam.

Tento liek farmaceutická firma na komerčnom trhu sa zámerne mieša spoločne s aspirinom. Aspirin je tom lieku úplne zbytočný, Dipyridamol má sám o sebe veľmi silné antiischemické účinky.
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/ucinna-latka/dipyridamol-6439.html,

Ďalší veľmi priaznivý účinok Dipyridamolu, je to, že je naúčinnejším známym liekom proti plešatosti. Adenozínové receptory zohrávajú silnú úlohu v plešatosti, v hustote a vypadávaní vlasov. Existuje štúdia, ktorá hovorí, že dávky adenozínu spôsobili silné účinky proti plešatosti, spôsobuje zahusťovanie vlasov. https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine#Hair

Dipyridamol a psychiatrické lieky
Dipyridamol spôsobuje aj lepšiu penetráciu psychoaktívnych látok do mozgu (cez mozgovú krvnú bariéru), takže účinok psychoaktívnych látok, psychiatrických či neurologických liekov sa spoločne s týmto liekom znásobí. Obzvlášť by bolo užitočné zvýšiť účinnosť parkinsonických liekov. Existuje vedecká štúdia, ktorá hovorí, že adenozínové receptory zohrávajú významnú úlohu v penetrácii psychoaktívnych látok do mozgu. Konkrétne myslím existuje vedecké štúdia, ktorá hovorí, že dávky vnútrožilného adenozínu napomáhajú penetrácii.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8301550
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24673594
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn5003375

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.