Farmakológia a medicína

Vedecké články

Problém psychiatrov

Najčastejšej chyby, ktorej sa dopúšťajú psychatri pri psychiatrických pacientoch je to, že im predpisujú veľké množstvo liekov, čo je úplne kontraproduktívne, účinky liekov sa vzájomne môžu blokovať a podobne. Jeden pacient by vo všeobecnosti nemal užívať viac ako jedno aktipsychotikum. Do atypických antipsychotík vrazili farmaceutické firmy extrémne ťažké miliardy a sú unikátne v tom, že pôsobia na veľké množstvo receptorov. Len máloktorý psychiater sa aj rozumie účinkom liekov, ktoré predpisuje (to by bolo treba študovať aj niečo v angličtine, nielen príbalové letáčiky a úbohý odborný lekársky časopis Solen). Niektoré antipsychotiká sú agonisti na serotonínové receptory, teda majú aj antidepresívne účinky a takým pacientom ani nie je potrebné predpisovať serotonínové antidepresíva.

Antipsychotiká celkovo: ich delenie

Antipsychotiká sa dajú z hruba rozdeliť na nasledovné typy, všetky tieto druhy sú dostupné aj na skromnom Slovenskom farmaceutickom trhu: selektívny antagonista na dopamínové receptory (napr. sulprid), serotonínový a dopamínový antagonista (risperidón), serotonínový agonista dopamínový antagonista (napr. quetiapin), serotonínový a dopamínový agonista (Aripiprazol - ten bude zrejme lepšie antidepresívum ako antipsychotikum)

Ostatné odbory medicíny
Osobne neuznávam prehnané ezoterické názory, že všetky syntetické lieky, farmakologické výrobky sú zlé, škodlivé a nie je ich teba užívať. Na druhej strane treba uznať, že existujú aj veľmi kontroverzné lieky a to aj z vedeckého uhľu podľadu ako je napr. chemoterapia.
Inokedy problém spočíva v zle zvolenom lieku na danú diagnózu.

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.