Farmakológia a medicína

Vedecké články

Úzkosť: adrenalínová liečba

Ideálny je na to liek guanfacín, ktorý funguje na princípe priameho zníženia produkcie noradrenalínu v mozgu