Farmakológia a medicína

Vedecké články

Ako prestať fajčiť? Ako si zvýšiť školský výkon? Ako riešiť hyperaktivitu s poruchou pozornosti?

Závislosť na nikotíne

V psychiatrii sa aj závislosť na nikotíne považuje za psychiatrickú diagnózu syndrómu látkovej závislosti.
Nikotín zvyšuje aktivitu dopamínových receptorov v mozgu. Všetky návykové látky zvyšujú aktivitu dopamínovým receptorom , že spôsobujú pocit slasti, ktorý spôsobuje závislosť (niektoré látky, napr. psychiatrické lieky, dokážu hladinu dopamínu zvýšiť tak, že nehrozí žiadna závislosť). Nikotín sa v psychiatrii považuje za drogu úplne najsilnejšieho rangu – návykovým potenciálom rovnocenný s pervitínom=metamfetamínom. Rozdiely medzi nikotínom a pervitínom sú snáď možnosť vysokej nárazovej dávky a sociálne dôsledky.
Nikotín na rozdiel napr. s alkoholom či heroínom, omnoho viac priamo zvyšuje aktivitu dopamínovým receptorom.
Fajčenie tabaku pre svoju vlastnosť zvyšovania hladiny dopamínu má aj veľké výhody. To ale neznamená, že by sme si museli zvýšiť hladinu dopamínu takýmto návykovým a zdraviu škodlivým spôsobom.
Deti s ADHD majú omnoho silnejšie sklony k fajčeniu, pretože si potrebujú nedostatok dopamínu aj takýmto spôsobom nahradiť.

Ako prestať fajčiť/zbaviť sa závislosti na nikotíne?
Návod nie je žiadnou zárukou ako sa zaručene zbaviť závislosti. Môže len pomôcť – na prvom mieste je silná, pevná, odhodlaná vôla závislého prestať fajčiť.
Organizmus si pri fajčení odvykol bez podpory nikotínu vyrábať dostatočné množstvo dopamínu. To má za následok pri odstúpení od fajčenia veľmi nepríjemné psychické (napr. pocit neschopnosti myslieť) aj fyzické (napr. trasenie rúk) stavy.
Nedostatok dopamínu je treba nahradiť a to najlepšie stimulantom. Stimulant je názov psychiatrického druhu liekov, ktoré zvyšujú hladinu dopamínu. Tieto látky majú účinnú látku chemickou štruktúrou metamfetamínu.
Čo je podstatné, účinok stimulanta môžeme nahradiť v lekárni voľne predajným výživovým doplnkom fenylalanínom. Fenylalanín vzhľadom k tomu, že je aj prirodzenou látkou v tele, nemusí byť vo farmaceutickom trhu registrovaný ako liek ale stačí mu byť klasifikovaný ako „výživový doplnok“.
Fenylalanín je aminokyselina, ktorá je chemickým bio-prekurzorom dopamínu, to znamená, že sa z tejto látky v tele neskor chemicky vytvorí/syntetizuje dopamín.
Fenylalanín alebo stimulant okrem abstinenčných príznakov zníži nutkanie vrátiť sa späť ku fajčeniu.

Toto je ďalšie psychiatrické využitie/indikácia fenyalanínu:
-Užívanie fenylalanínu je aj preventívnym spôsobom ako sa znížiť pravdepodobnosť závislosti na drogách u mládeži. Zníženie nutkania brať drogy
-Zlepšenie myslenia, vyššie školské výkony, ľahšie učenie naspamäť, rýchlejšie počítanie matematických príkladov či informatického programovania, vyššia výkonnosť pri skúškach, lepší postreh.
-Liečba ADHD, hyperaktivity s poruchou pozornosti
-Liečba depresie

https://en.wikipedia.org/wiki/Phenylalanine
http://www.kompava.sk/p/vyzivovy-doplnok-dlpa-extra

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.