Farmakológia a medicína

Vedecké články

Liečba Alzheimerovej choroby: memantín

Earn free bitcoin

Hlavný a najdôležitejší účinok memantínu je NMDA antagonizmus. Biologický polčas má 60-100 hodín, preto je nevhodný na rekreačné použitie ako droga.
https://en.wikipedia.org/wiki/Memantine
https://en.wikipedia.org/wiki/NMDA_receptor_antagonist
Pri liečbe Alzheimerovej choroby výlučne liekom memantínom, bez inhibítora acetylcholínesterázy, bude liečba neúčinná, nakoľko memantín má negatívny vedľajší účinok antagonizmu na acetylcholínové receptory. Dávka lieku zo skupiny anticholínesterázy sa musí zvyšovať až do vtedy, kým sa nezačnú prejavovať jeho vedľajšie účinky ako napr. nadmerné slinenie, kŕče v tráviacej sústave, inkontinencia (dávka musí byť stanovená testne pod prejavovaním vedľajších účinkov).
https://en.wikipedia.org/wiki/Memantine#Cholinergic_.28nicotinic_acetylcholine_receptor.29
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholinesterase_inhibitor
Veľmi správne je kombinovať memantín s liekom vareniklín https://en.wikipedia.org/wiki/Varenicline
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vareniklin
https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/atc-skupiny/n07ba03/vareniklin.html
Memantínpôsobí proti excitoxicite, preto je ho potrebné používať už v úplne začiatočnom štádiu Alzheimerovej choroby (pretože v pokročilom štádiu choroby je už veľmi ale veľmi neskoro), ale aj v prípade ak nie sú splnené všetky diagnostické kritéria na Alzheimerovu chorobu (ako prevencia). Neexistuje žiadne empirické, racionálne a logické vysvetlenie, ako môže pomáhať memantín na kognitívne schopnosti v pokročilom štádiu choroby na báze excitoxicity. Memantín môže degeneráciu excitoxicitou len spomaliť alebo pozastaviť. V pokročilom štádiu pomáhať pacientovi memantínom je už neskoro.
Lekári na Slovensku ani nevedia čo je to excitoxicita, pretože je treba veľa študovať https://en.wikipedia.org/wiki/Excitotoxicity
Oficiálne má memantín indikáciu len v stredne ťažkom až ťažkom štádiu choroby. Je to z toho dôvodu, lebo sa robili len krátkodobé a málo rozsiahle vedecké štúdia na to, aby sa mohol priamo dokázať aj priaznivý účinok memantínu v začiatočnom štádiu choroby.
Pri výskumoch sa zrejme preukázalo, že memantín zlepšuje kognitívne schopnosti v stredne ťažkej až ťažkej chorobe. To by sa vedecky dalo vysvetliť tým, že vedľajší účinok všetkých NMDA antagonistov spôsibí zväčšenie objemu nervových buniek, kvôli tomu, že vakuoly týchto buniek naberú viac vody. Nakoľko Alzheimerik má scvrknutý mozog, memantín mu objem mozgu zväčší. Objemovo scvrknutý mozog Alzheimerika, nie je schopný robiť "Mexické vlny", čo mu zhoršuje jeho kognitívne schopnosti. Memantín mu objem mozgu zväčší, mozog začne byť schopný mexických vĺn a pacient začne mať lepšie kognitívne schopnosti.

Porovnanie Alzheimerického a zdravého mozgu
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Alzheimer%27s_disease_brain_comparison.jpg
Vedecký výskum dokazujúci, že mexické vlny mozgu hrajú dôležitú úlohu v kognitívnych schopnostiach celkovo a v Alzheimerovej chorobe
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141118072634.htm

Zväčšenie objemu nervových buniek, ako vedľajší účinok NMDA antagonistov
https://en.wikipedia.org/wiki/NMDA_receptor_antagonist
https://en.wikipedia.org/wiki/Olney%27s_lesions

Veľkosť dávky memantínu proti excitoxicite, pri preventívnej indikácii alebo pri ľahšom štádiu Alzheimerovej choroby stačí aby bola malá, ďaleko menšia od toho, aby sa prejavovali z toho vedľajšie účinky halucinácii.
Tiež pri voľbe veľkosti dávky si lekár musí dať veľký pozor, aby nedal vyššiu dávku, ako sa budú prejavovať vedľajšie účinky halucinácii. Pričom nemusí byť jednoduché rozlíšiť, čo sú to halucinácie z memantínu a čo je to "Alzheimerická psychóza"

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.