Farmakológia a medicína

Vedecké články

Video: Marihuana, konope. Je THC návykové? Predispozícia k iným drogám? Acetylcholínové receptory

00:00 úvod

00:23 môže konope/THC / marihuana spôsobiť predispozíciu na iné drogy. Vedecké poznanie túto vec priamo nepotvrdzuje. Vysvetlenie za akých podmienok by konope mohla zvýšiť túto predispozíciu. Len pri dlhodobom užívaní konope

04:51 Aké riziká prináša nepretržité dlhodobé užívanie konope? Vysvetlenie dôvodov prečo občasné vysadenie konope má svoj veľký význam. Dlhodobé užívanie konope – pokles aktivity dopamínovým receptorom môže mať rovnaké negatívne vedľajšie účinky ako antipsychotické lieky

06:03 je konope / THC / marihuana návyková samo o sebe? Fakty vs mýty. Svet nevedeckej verejnosti vs svet vedcov je radikálne odlišný

11:45 negatívne vedľajšie účinky konope. Antagonista na acetylcholínové receptory. Omeškané vyprázdňovanie. Na parkinsonika je práve tento účinok nesmierne pozitívny – s presne rovnakým účinkom užívajú parkinsonici lieky. Rovnaký účinok ako kontroverzný atropín, ktorí sa je veľmi často využívaný v liekoch. Blokovať negatívny účinok konope je možné cez lieky typu inhibítor acetylcholínesterázy. Muskarín (účinná látka muchotrávky/lochomúrky červenej a tigrovanej) má tiež rovnaký účinok

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.