Farmakológia a medicína

Vedecké články

Pôvod Slovanov: Ruské vedecké publikácie

Táto stránka sa síce venuje farmakológii, ale zverejnil som tu kamarátovi odkazy na stiahnutie Ruských vedeckých publikácii o pôvode Slovanov. Ide predovšetkým o archeologické články a knihy, ale tiež aj o články historikov. Tiež táto stránka poslúžila ako záložný úložný priestor pre tieto publikácie, ak by náhodou došlo k zmazaniu  ruských serverov.

Славяне. Историко-археологическое исследование
http://www.kodges.ru/nauka/history/78616-slavyane.-istoriko-arxeologicheskoe-issledovanie.html 
Knihu si stiahnute tu, na odkaz kliknite pravým tlačidlom myši, "Uložiť odkaz ako" a stiahne sa vám to do počítača
Slovania.Historicky_a_archeologicky_vyskum.djvu (Upozornenie: ide o relatívne novú publikáciu akademika Sedova z roku 2002!!!)

OCR formát tejto knihy: výhoda je že kto by nevedel po rusky, môže použiť https://translate.google.com/ na preklad tejto knihy. K dispozícii je PDF a wordový .DOCX formát http://farmakologia.wz.sk/subory1/Sedov_V_Problema_etnogeneza_slavyan.docx  ..... ..... .... http://farmakologia.wz.sk/subory1/Sedov_V_Problema_etnogeneza_slavyan.pdf 

Publikácia pokračuje ďalej, pstupujte klikntím na šípku
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000115/st001.shtml 

Pôvod Slovanov
Библиографическая информация.
Алексаха Андрей Григорьевич.
Происхождение славян. Прогрессологическая реконструкция.
Опубликовано: Гуманитарный журнал. Днепропетровск № 1 2012 с 57-72
Publikáciu si stiahnute tu, na odkaz kliknite pravým tlačidlom myši, "Uložiť odkaz ako" a stiahne sa vám to do počítača
http://alexakha.ucoz.com/aleksakha-proiskhozhdenie_slavjan.pdf 
Záložný odkaz na stiahnutie aleksakha-proiskhozhdenie_slavjan.pdf

Zrodenie Slovanov, М.Б.Щукин (С.-Петербург)
http://www.krotov.info/history/09/3/schukin.html 

Etnogenéza skorých Slovanov, článok akademika
http://slavya.ru/trad/history/genezis/sed.htm 

Sklavíni a Anti
http://admw.ru/books/V-YA--Petrukhin--D-S--Raevskiy_Ocherki-istorii-narodov-Rossii-v-drevnosti-i-rannem-Srednevekove/71 

Tento článok má pokračovanie, dole na stránke. Podrobne rozoberaná aj téma Slovanov
http://www.novgorod.ru/read/information/history/clauses/rannesrednevek_tochka/ 

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2003, том 73, № 7, с. 594-605
В основе публикуемого материала лежит текст научного сообщения, заслушанного в ноябре про­шлого года на заседании Президиума РАН, посвященного этногенезу славян. Большое внимание было уделено вкладу в изучение славянского этногенеза разных наук: лингвистики, антропологии и особенно археологии. В самом докладе и в прениях подчеркивалась важность междисциплинарно­го подхода и комплексных методов в исследовании данной проблемы.
ЭТНОГЕНЕЗ РАННИХ СЛАВЯН
В. В. Седов
http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?Id=367f25b1-524d-4502-b200-773a27ff1e93 
Záložný odkaz na stiahnutie Etnogeneza-skorych-Slovanov-2003-7-2.doc 

"Dunaj domov predkov" a usadzovaniu Slovanov, (Koncept pohybu v jazyka a kultúry -. M., 1996. - P. 371-383)
http://www.philology.ru/linguistics3/petrukhin-96.htm 

Migrácia Slovanov v I tisícročí, dá sa to jednoducho stiahnuť
https://app.box.com/s/14991g4ztmqzqnznyzt1 

Fatyanova kultúra, predkovia Slovanov, Baltov a Nemcov
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_599.htm 
**************************************************
Čo som si ja len narýchlo pozeral názory Ruských archeológov, tak venujú sa aj migračnej teórii o Slovanoch: aj v oblasti na území dneštnej Ukrajiny a Bieloruska (z ktorej Slovania podľa tejto teórie emigrovali) sa našli nejaké archeologické hmotné kultúry s pred 5. storocia, ktoré spájajú so Slovanmi. Kým na Slovensku je populárna len jedna teória o Slovanoch, Ruská akademická obec ponúka viac názorov a viac teórii o Slovanoch.
České a Slovenské publikácie

Peter Ivanič, Constantine the Philosopher University Nitra, Associated Profesor. **** Kniha s názvom: Západní Slovania v ranom stredoveku. Peter Ivanič **** Knihu si môžete stiahnuť na academia.edu. Vyhľadajte v PDF-ku slovo Venedi. **** Medzi dôležité pramene, ktoré nás informujú o prvých Slovanoch, patria písomné správy. Slovania sa v nich objavujú pod názvami Venedi, Veneti, Anti, Sklavíni. Publius Cornelius Tacitus, Klaudios Ptolemaios a Gaius Plinius starší sa ako prví zmieňujú o Venedoch (Venetoch). Väčšina bádateľov sa však prikláňa k názoru, že v týchto zmien-kach nešlo ešte o Slovanov. Konkrétne písomné správy, ktoré jasne dokladajú existenciu Slovanov, sa nám zachovali až v dielach Jordana, Prokopia z Cézarey a Pseudo-Mauríkia. .... Medzi dôležité pramene, ktoré nás informujú o prvých Slovanoch, patria písomné správy. Slovania sa v nich objavujú pod názvami Venedi, Veneti, Anti, Sklavíni. Prvé písomné správy o akýchsi Venedoch alebo Venetoch medzi Vislou a Baltským morom sa objavili už
v 1. a 2. storočí n. l., vtedy ich spomínajú rímski autori Plinius starší, Ptolemaios a Tacitus. Gaius Plinius starší (asi 23 – 79 n. l.) vo štvrtom zväzku Naturalis historiae (Prírodoveda) píše, že tento kmeň sa nachádzal medzi Vislou a Germánmi. 124 Publius Cornelius Tacitus (asi 55 – 120 n. l.) ho v práci Germania lokalizuje na území medzi dolným Dunajom a Baltom. 125 Klaudios Ptolemaios (100 – 170) v tretej časti diela Cosmographia s názvom
Geographia (Zemepis) spomína, že sídlil západne od Visly a na severných úbočiach Karpatského oblúka, pričom siahal až k dolnému Dunaju. 126 Bádatelia sa však väčši-nou prikláňajú k názoru, že v prípade týchto Venedov či Venetov nešlo ešte o Slovanov. Konkrétne písomné správy, ktoré jasne dokladajú existenciu Slovanov, sa nám zachovali až od byzantského autora Jordana, ktorý v 6. storočí v diele De origine actibusque Getarum (O pôvode a dejinách Gótov) spomína Slovanov – Venedov, ktorí sa delia na viacero kmeňov.

Knihy si stiahnute tak, že na odkaz kliknite pravým tlačidlom myši, "Uložiť odkaz ako" a stiahne sa vám to do počítača
zapadni_slovania-v-rannom-stredoveku-Peter-Ivanic.pdf 

pocatky-slovanskeho-osidleni-natich-zemi_zdenek_klanica.pdf ***************** ** Zaujímavá kniha je aj Počátky Slovanů, 2009 / docent Zdeněk Klanica. ... Kniha sa ale nedá zohnať, je neznádejne vypredaná aj v antikvariátoch. Obsah si pozrite tu obalkyknih.cz/file/toc/25308/pdf

**************************************************
Zaujímavé odkazy z Wikipédie
Proto-Slovanský jazyk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA 

Stará kniha o Rusoch, dodnes čiastočne braná do úvahy akademickou obcou
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90.%D0%9D._-_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B5_%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%28%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29.djvu 

Proces pokresťančovania Slovanov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD 

Násilné pokresťančovanie Slovanského kmeňa Luticov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8

 

 

0 Comments

    Basic HTML tags are allowed.